Hoppa till huvudinnehåll

Timprisavtal

Detta avtal gör att man kan dra nytta av prissvängningarna på den nordiska elbörsen. Elpriset fastställs timme för timme under dagen. Och varje timmes förbrukning multipliceras med spotpriset för gällande elområde enligt NordPool Spot.

Trelleborgs Energis timpris, eller timspotpris, baseras på priset på Nordiska Elbörsen i elhandelsområde SE4. Till detta tillkommer en fast årsavgift på 375 kronor (inkl moms), samt ett påslag med 15,63 öre/kWh (inkl. moms och elcertifikat samt ursprungsgarantier). Avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier, kan justeras vid behov en gång i månaden inför debitering.

Avtalsformen löper på tillsvidare med 1 månad i uppsägningstid vid byte av leverantör. Du kan när som helst ändra din avtalsform till något av våra andra avtalsalternativ.