Hoppa till huvudinnehåll

Teckna avtal

I det här avsnittet kan du kan läsa mer om vilka avtal du ska teckna, vid vilken tidpunkt du ska teckna dem samt hur du går tillväga.

Nyinflyttad – hur går det till?

Du behöver ha två avtal för att få el, ett för att använda elnätet och ett för att köpa elen du använder.

Avtalet du ingår för att använda elnätet tecknar du med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor, du kan alltså inte välja vilket företag du vill teckna detta avtal med. Om du inte tecknar avtal med elnätsföretaget kan bland annat din el stängas av utan förvarning, du kan få stora krav i efterhand och problem på grund av att elmätaren inte har avlästs vid inflyttning.

Det andra avtalet som du ingår för att köpa el, tecknar du med ett elhandelsföretag. Här kan du välja mellan över 100 företag som levererar el. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal blir du automatiskt anvisad till ett elhandelsföretag, och det brukar bli dyrt. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill, men om du bryter ett avtal innan bindnings- och uppsägningstid löpt ut kan du bli skyldig att betala en lösenavgift.