Hoppa till huvudinnehåll

Avbrott och felanmälan

Felanmälan elnät

072-976 50 83 (vardagar kl 7-16)
040-676 90 50 (övrig tid)

Felanmälan fjärrvärme

Vanliga frågor och svar

Se alla frågor och svar
 • Hur miljövänligt är det med solceller?

  All energiproduktion har en påverkan på miljön, på något sätt. När det gäller solceller är den miljöpåverkan störst vid tillverkningen. Det behövs mineraler som bryts från marken, och tillskott av energi – som ofta är producerad på fossila energislag – vid tillverkningen. Samtidigt bidrar ju solceller till mer förnybar el – både till dig som ägare till ditt hushåll eller din verksamhet, och till hela vårt elsystem. Och vi har ett stort elbehov de kommande åren om vi ska klara regeringens elektrifieringsstrategi.

  Beräkningar visar att det tar tre år innan den energi som gick åt vid tillverkningen har kompenserats av den förnybara elen som produceras. Och då solcellerna under resten av sin livslängd, som är minst 25-30 år, inte ger upphov till utsläpp blir solceller ändå i ett livscykelperspektiv en betydligt bättre energikälla än kol, olja eller gas.

  Livscykelperspektiv innebär att man tar hänsyn till produktens hela livslängd – från framtagning av material, till produktion, till användning, till återvinning av materialet.

  Med ett energisystem som redan innehåller 99 procent fossilfri el är det fortfarande väsentligt att det tillskott som vi skapar är förnybart. Detta inte minst för att vi lever i en global värld där Sverige är en nettoexportör av el till omkringliggande länder. Ju mer solel vi producerar, desto mer fossila bränslen kan vi trycka undan globalt.

  Sammantaget: oavsett var solcellerna kommer ifrån bidrar solelsproduktion i Sverige till att minska de globala utsläppen från energisektorn.

 • Vad tror ni om den närmaste tidens prisutveckling?

  Det är svårt att ge en exakt prognos för elpriset, särskilt efter de senaste årens turbulens. Svårigheten ligger i att det är så många faktorer som påverkar elpriset: gaspriset i Europa, tillgången på kärnkrafts-, vattenkrafts- och vindkraftsproduktion (som beror på väder), överföringsbegränsningar, samt de omkringliggande ländernas priser.

  Man kan dock konstatera att riskerna för höga priser har minskat markant i förhållande till 2022. Priset kommer att variera över året – beroende på hur mycket det blåser eller hur blött det är – och beroende på elförbrukningen, men på genomgående lägre nivåer än det gångna året. Men det är inte uteslutet att vi vid kalla vintrar med hög uppvärmning och hög konsumtion också får höga pristoppar, särskilt om det samtidigt sker produktionsbortfall.

  Nu förväntar vi oss snösmältning och vårflod, vilket kommer att ge lägre spotpriser under maj månad.

 • Varför är elräkningen så hög?

  I grund och botten påverkas din elräkning främst av elpriset på NordPool, den nordiska elbörsen. Där har vi det senaste året sett en uppgång av elpriset av sällan skådat slag. Varför? Jo, framför allt för att många av de faktorer som påverkar, plötsligt har sammanfallit och resulterat i nya högstanivåer.

  Hela Europa har haft höga elpriser sedan hösten 2021 vilket främst beror på det höjda naturgaspriset. Detta förvärrades efter Rysslands invasion av Ukraina. De europeiska priserna i våra omkringliggande länder påverkar oss då vi är delar av samma system.

  Med mindre vattenkraftsproduktion än normalt under förra året, vilket är en billig energikälla, behövde marknaden komplettera efterfrågan med dyrare energislag. Tillgången på kärnkraften har inte heller varit som normalt, med planerade och oplanerade bortfall, såväl i Sverige som på kontinenten, med samma effekt på priset.

  Slutligen har vi också en snedfördelning av produktionen i Sverige där SE4, vårt elprisområde, saknar större produktion, vilket innebär att vi får köpa in från norr, där det mesta redan använts och därför blir till dyrare pris.

 • Vad kan jag göra om jag vill bidra till en bättre framtid?

  All energiproduktion har en påverkan på miljön, på något sätt. Så att ersätta fossila bränslen med förnybara är väsentligt för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Med ett energisystem som redan innehåller 99 procent fossilfri el är det fortfarande väsentligt att det tillskott som vi skapar är förnybart. Detta inte minst för att vi lever i en global värld där Sverige är en nettoexportör av el till omkringliggande länder. Så ju mer solel vi producerar till exempel, desto mer fossila bränslen kan vi trycka undan globalt.

  Ett annat sätt att bidra till omställningen är att energieffektivisera eller -spara; elen är en värdefull resurs som vi behöver vara rädda om och ju mer vi sparar desto mindre belastar det miljön (och ger oss sänkta kostnader och bättre effektbalans på köpet).

Aktuellt

Alla nyheter