Hoppa till huvudinnehåll

Sälj din överskottsel till oss

Mikroproducent

Försäljning av sol-el med samma nettopris och avtalslängd som ert inköpsavtal

Föutsättningar för mikroproduktinsanläggningen är att den är besiktigad och godkänd av ett behörigt företag samt att den är CE-märkt. Ni måste följa förutsättningarna som Skatteverket ställer på mikroproduktionsanläggningar som omfattas av skatteavdrag där en av förutsättningarna är att ni är årsvis nettoinköpare av el. Ni kan även vara momsregistrerad och ha momsregistreringsnummer.

Avtalet gäller för samma tid som avtalet för inköp av el gäller. Fast månadsavgift tillkommer med 31,25 kr/mån inkl moms. Vid utebliven avtalsförnyelse efter avtalstidens utgång fortsätter inköpen av mikroproducerad el till då gällande villkor för Ej avtalsförlängt inköpspris.

18 siffror som du får från din elnätsleverantör

Tidigast 14 dagar från dagens datum.

Genom att klicka skicka in, ger jag Trelleborgs Energi fullmakt att inhämta uppgifter från nätleverantör om mitt nätabonnemang och från elleverantör om mitt elavtal, samt att säga upp mina befintliga avtal hos nätleverantör och elleverantör. Fullmakten gäller även vid uppsägning av kundens medlemskap i Kundkraft och Sumer och Bara Spara. Fullmakten är giltig tills leverantörsbytet är genomfört. Jag samtycker även till att Trelleborgs Energi samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att anmäla mitt intresse för mikroproduktion. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering. Läs om hur Trelleborgs Energi hanterar personuppgifter.