Hoppa till huvudinnehåll

Fjärrvärme för villakunder

Med fjärrvärme från Trelleborgs Energi har du en värmelösning som inte bara är enkel och klimatsmart, men också stabil i prisbilden.

Fjärrvärmen vi distribuerar produceras i leverantören Advens anläggningar runt om i Trelleborg. Redan idag är den nästan 100 procent förnybar (98.2 % för 2021) och nyttjar resurser som annars skulle gå förlorade, till exempel skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Vi bygger ständigt ut vårt distributionsnät och ju fler vi är som väljer en klimatsmart uppvärmningsform, desto bättre är det för vår planet. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Det finns ytterligare en anledning att välja fjärrvärme; prisbilden är stabil över tid. Kostnaden för andra uppvärmningsformer som till exempel direktverkande el och värmepump är mer skiftande.

Ligger din fastighet på en gata där det idag finns framdraget för fjärrvärme kan vi ansluta dig till befintligt fjärrvärmenät. Om nätet inte är utbyggt i ditt bostadsområde, kan en utbyggnad bli möjlig om flera fastigheter är intresserade. Är du osäker på om det går fjärrvärmeledningar i gatan är du välkommen att ringa vår kundservice.

Den årliga avgiften för färdig värme består av en fast årsavgift, samt en energiavgift eller rörligt pris som baseras på fastighetens uppmätta energiförbrukning. I vissa områden finns även separat avgift för varmvatten. Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Priserna gäller 2023-01-01 – 2023-12-31. Priserna är inklusive moms.

Villakund stadsnät Trelleborg med bundet avtal

Villakund stadsnät Trelleborg med tillsvidareavtal

Villakund Serresjö och Stavstensudde

Avtalsvillkor

Information