Hoppa till huvudinnehåll

Hur miljövänligt är det med solceller?

All energiproduktion har en påverkan på miljön, på något sätt. När det gäller solceller är den miljöpåverkan störst vid tillverkningen. Det behövs mineraler som bryts från marken, och tillskott av energi – som ofta är producerad på fossila energislag – vid tillverkningen. Samtidigt bidrar ju solceller till mer förnybar el – både till dig som ägare till ditt hushåll eller din verksamhet, och till hela vårt elsystem. Och vi har ett stort elbehov de kommande åren om vi ska klara regeringens elektrifieringsstrategi.

Beräkningar visar att det tar tre år innan den energi som gick åt vid tillverkningen har kompenserats av den förnybara elen som produceras. Och då solcellerna under resten av sin livslängd, som är minst 25-30 år, inte ger upphov till utsläpp blir solceller ändå i ett livscykelperspektiv en betydligt bättre energikälla än kol, olja eller gas.

Livscykelperspektiv innebär att man tar hänsyn till produktens hela livslängd – från framtagning av material, till produktion, till användning, till återvinning av materialet.

Med ett energisystem som redan innehåller 99 procent fossilfri el är det fortfarande väsentligt att det tillskott som vi skapar är förnybart. Detta inte minst för att vi lever i en global värld där Sverige är en nettoexportör av el till omkringliggande länder. Ju mer solel vi producerar, desto mer fossila bränslen kan vi trycka undan globalt.

Sammantaget: oavsett var solcellerna kommer ifrån bidrar solelsproduktion i Sverige till att minska de globala utsläppen från energisektorn.