Hoppa till huvudinnehåll

Vad kan jag göra om jag vill bidra till en bättre framtid?

All energiproduktion har en påverkan på miljön, på något sätt. Så att ersätta fossila bränslen med förnybara är väsentligt för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Med ett energisystem som redan innehåller 99 procent fossilfri el är det fortfarande väsentligt att det tillskott som vi skapar är förnybart. Detta inte minst för att vi lever i en global värld där Sverige är en nettoexportör av el till omkringliggande länder. Så ju mer solel vi producerar till exempel, desto mer fossila bränslen kan vi trycka undan globalt.

Ett annat sätt att bidra till omställningen är att energieffektivisera eller -spara; elen är en värdefull resurs som vi behöver vara rädda om och ju mer vi sparar desto mindre belastar det miljön (och ger oss sänkta kostnader och bättre effektbalans på köpet).