Hoppa till huvudinnehåll

Vad tror ni om den närmaste tidens prisutveckling?

Det är svårt att ge en exakt prognos för elpriset, särskilt efter de senaste årens turbulens. Svårigheten ligger i att det är så många faktorer som påverkar elpriset: gaspriset i Europa, tillgången på kärnkrafts-, vattenkrafts- och vindkraftsproduktion (som beror på väder), överföringsbegränsningar, samt de omkringliggande ländernas priser.

Man kan dock konstatera att riskerna för höga priser har minskat markant i förhållande till 2022. Priset kommer att variera över året – beroende på hur mycket det blåser eller hur blött det är – och beroende på elförbrukningen, men på genomgående lägre nivåer än det gångna året. Men det är inte uteslutet att vi vid kalla vintrar med hög uppvärmning och hög konsumtion också får höga pristoppar, särskilt om det samtidigt sker produktionsbortfall.

Nu förväntar vi oss snösmältning och vårflod, vilket kommer att ge lägre spotpriser under maj månad.