Hoppa till huvudinnehåll

Bli mikroproducent

Sälj din överskottsel till oss om du producerar el för eget bruk. Teckna ditt elhandelsavtal med oss för inköp av el.

Rörligt elpris 65.03 (81.29) öre/kWh (augusti).

Priser inom parentes är inklusive moms.