Detta är ett lavinmeddelande

Här hamnar informationen om vad som har hänt, när det ska åtgärdas och ett fint förlåt från oss. HEJ MARKUS!

Hoppa till huvudinnehåll

Alla Trelleborgs Elnäts kunder har nu smarta mätare!

Byte av elnätsmätare har varit en pågående process bland alla landets elnätsbolag sedan flera år. Nu har alla Trelleborgs Elnäts kunder fått sina smarta mätare – mer än ett år innan deadline. Moderna mätare ska underlätta för kunderna att genomföra energieffektiviseringar i fastigheter och hushåll.

Regeringen införde 2018 krav på att landets alla konsumenter ska ha moderna och smarta mätare senast 1 januari 2025. Detta för att underlätta för konsumenterna att spara el och effektivisera energianvändningen.

Trelleborgs Elnät påbörjade byte av elnätsmätare redan 2016. Under åren som gått har man bytt ut 17 250 mätare – för hand. Och det mesta har gått smärtfritt.

– Under pandemin hade vi ett avbräck i utrullningen eftersom det var svårt att få tag på mätare, som i sin tur berodde på svårigheter med att få fram olika beståndsdelar till mätarna. Då hade vi en paus på cirka 9 månader, men både innan och efter har det rullat på smidigt, säger Daniel Andrée, elnätschef på Trelleborgs Elnät.

De nya smarta mätarna levererar en tydligare överblick över elanvändning och konsumtionsmönster genom att avläsning sker varje 15 minuter istället för per timme. Man kan även avläsa elkvaliteten, vilket kan vara betydelsefullt för exempelvis tillverkande industrier. Varje mätare har också en så kallad HAN-port, som enkelt kan aktiveras. Där kan man ansluta olika energitjänster från andra leverantörer, såsom … Mätarna underlättar också för mikroproducenter då de mäter såväl använd el som inmatad el.

– Mätarna ger inte bara fördelar för kunderna, utan hjälper oss också att balansera elnätet, eftersom vi kan se var och när elen behövs. Vi kan också upptäcka eventuella strömavbrott snabbare, och genomföra vissa arbeten på distans. Det viktigaste dock är att hela samhället kan energieffektivisera enklare, säger Daniel Andrée.

Läs mer om smarta mätare hos Elsäkerhetsverket.