Hoppa till huvudinnehåll

Därför slår elpriset i taket just nu

Som säkert många sett har vi under hela hösten haft mycket höga elpriser i södra Sverige. Vad beror det på och vad gör vi som energibolag för att hjälpa dig som kund?

Elmarknaden är en mycket rörlig marknad, speciellt i södra Sverige. Aldrig tidigare har priserna varit så höga och det beror på ett antal olika faktorer som samverkar.

Först och främst är elpriserna väderberoende. Kylan gör att efterfrågan ökar, och i takt med det ökar priset på NordPool, den nordiska elmarknaden. Det har skapat ännu högre efterfrågan. Den andra stora orsaken till elprisets nivå är att kapaciteten att föra över kraft från norr till söder, som Svenska Kraftnät står för, är begränsad, trots en nyligen genomförd utbyggnad. Detta innebär totalt sett att vi får importera dyr el från våra grannländer, framförallt Tyskland och Baltikum. Där produceras elen av gas och kol – betydligt dyrare alternativ för att framställa el än vår huvudsakliga kärnkrafts- och vattenkraftsproduktion. Därav högre priser på kontinenten – och genom den gemensamma elmarknaden, också i Sydsverige.

Trelleborgs Energi arbetar på olika sätt för att påverka de stora skillnaderna som finns i våra prisområden. Dels deltar vi i olika sammanhang, i regionen som nationellt via Energiföretagen, för att pressa på för förändringar. Vi har tillsammans med ett antal andra sydsvenska energibolag nyligen gått ut i media med krav på ett antal förslag som skulle kunna ge effekt på kort och lång sikt.

Vi arbetar också konkret för att få till stånd storskaliga lokala el- och energilösningar såsom vätgas, eller havsbaserad vind. Båda lösningarna skulle kunna lätta på tillgången på el, och på så vis bidra till balansen och ge billigare elpris.

Kan man som kund göra något för att sänka elkostnaden? Det finns alltid energieffektiviseringar att göra, framför allt om man bor i en villa. Att tilläggsisolera vind, täta fönster och dörrar är råd som alltid är bra att följa. Man kan också se över hur energismarta vitvaror man har; behöver de bytas kan energisnåla alternativ vara en bra investering. Det finns många andra konkreta energitips på nätet eller via kommunala energirådgivare. Om man har företag kan en energikartläggning vara ett bra sätt att se över sin energiförbrukning.

Naturligtvis finns vi här för dig som har frågor eller vill prata om ditt elavtal – hör av dig till vår Kundservice:
Telefon: 0410-73 38 00
E-post: kundservice@trelleborg.se

Mer läsning om faktorer som påverkar elpriset hittar man hos bland annat Energiföretagen.