Detta är ett lavinmeddelande

Här hamnar informationen om vad som har hänt, när det ska åtgärdas och ett fint förlåt från oss. HEJ MARKUS!

Hoppa till huvudinnehåll

Energimyndigheten stöttar unik energilösning i Västra Sjöstaden

Energimyndigheten har beslutat att tilldela drygt en miljoner kronor i stöd till Trelleborgs Energis genomförbarhetsstudie för energilösningen i Granitor och Sernekes gemensamma fastighet Trelleborg Bogsprötet 3 i Västra Sjöstaden. Baserad på en kombination av lågtempererad fjärrvärme, solceller, batterier och vätgaslagring kommer lösningen skapa stora klimatvärden, men också öka självförsörjningen och motståndskraften för fastigheten.

Energimyndigheten har beslutat att tilldela stöd på 1 010 000 Sek till en genomförbarhetsstudie för projektet i Västra Sjöstaden. Motiveringen är att ”Energimyndigheten bedömer att projektet har god potential att bidra till innovation inom lokal energiproduktion och hantering genom sin integrering av vätgaslagring och lågtempererad fjärrvärme. Projektet syftar till att skapa en hållbar och resilient stadsdel och förväntas bidra med energilösningar som är både hållbara och ekonomiskt fördelaktiga.”

– Det är fantastiskt glädjande att vi nu har fått Energimyndighetens stöd i detta projekt. Det ger oss förnyad kraft i arbetet framåt och ett kvitto på att vi bygger något som är värdefullt för samhället, säger Magnus Sahlin, VD på Trelleborgs Energi.

Under sommaren 2023 ingick Västra Sjöstaden Trelleborg Fastighet 2, ett bolag gemensamt ägt av Serneke och Granitor, och Trelleborgs Energi en avsiktsförklaring för fastighetens energilösning. I fokus för utformningen ligger säkerhet, resiliens och klimathänsyn. Rent konkret handlar det om att med lågtempererad fjärrvärme som grund i fastigheterna, tillföra förnybar elproduktion från solceller för el och värmeproduktion, samtidigt som överskottet lagras med hjälp av vätgas och batterier.  På så vis skapas ett system som är motståndskraftigt vid eventuella avbrott, och som dessutom kan bidra med reservkraft till andra delar av systemet om så behövs.

– Detta projekt visar på hur centralt innovationskraft är för att vi ska kunna utveckla en robust energiförsörjning i samhället. Vi behöver stärka både flexibiliteten och motståndskraften i systemet, och våra fastigheter är en del i detta, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Fastighetsstyrning och VD i Västra Sjöstaden Trelleborg Fastighet 2.

Genomförbarhetsstudien kommer att fördjupa och utreda risk och säkerhet, projektering av lågtemperaturfjärrvärmenät, affärsmodeller och styrsystem för energisystemet.

– Denna satsning ger oss möjlighet att lägga viktig tid på att hitta rätt system och skapa genomtänkta lösningar på energisidan, något som kommer gynna både våra kunder och vår bransch i framtiden. säger Marielle Blixt, projektchef Markutveckling på Granitor Properties.

Västra Sjöstaden är den första etappen i Trelleborgs kommuns största exploateringsprojekt genom tiderna, Kuststad 2025. Planprogrammet för den nya stadsdelen innehåller cirka 1 800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor.

– Det har inte byggts en lösning som denna tidigare, vilket innebär en hel del utmaningar. Det är både nytt och komplext, men vi hyser stor förhoppning om att alla instanser involverade ser precis som vi, vilka enorma värden projektet för med sig – för klimatet och för en framtidssäkrad boendeform, avslutar Magnus Sahlin.

Studien ska redovisas i oktober 2024.

För mer information, kontakta:

Magnus Sahlin, VD Trelleborgs Energi. Tel: 073-442 25 73, magnus.sahlin@trelleborgsenergi.seÖppnas i nytt fönster 

Jonas Håkansson, regionchef Syd Serneke Fastighetsstyrning AB. Tel: +46 73 976 94 57, jonas.hakansson@serneke.se

Marielle Blixt, projektchef markutveckling Granitor Properties. Tel: +46 10 470 74 67, marielle.blixt@granitor.se

Johan Live, presschef Serneke Group AB. Tel: + 46 768 68 11 37, johan.live@serneke.se

Om Serneke

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016. Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se.

Om Granitor

Granitor Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Vi är en lokalt engagerad och ansvarstagande fastighetsutvecklare som vill göra en positiv skillnad genom de bostäder, arbetsplatser och stadsmiljöer vi utvecklar och förvaltar. Projektportföljen omfattar 5 700 bostäder och 215 000 kvm kommersiella byggrätter. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Storstockholmsområdet och Uppsala. Läs mer på granitor.se/properties.