Hoppa till huvudinnehåll

Höjd fjärrvärmeavgift och ny prismodell från 1 januari 2023

Trelleborgs Energi höjer fjärrvärmepriserna med 4 % till 1 januari 2023 till följd av ökade kostnader. Samtidigt införs en ny prismodell, som baserar sig på uppmätt effekt istället för abonnerad effekt, och en uppdelning i sommar- och vintertaxa. Förändringarna kommer att gälla från 1 januari 2023 men införs successivt hos kunderna allt eftersom avtalen löper ut.

Fjärrvärmebranschen har under de senaste åren genomgått ett skifte mot flexibilitet, och det har motiverat Trelleborgs Energi att se över sin prismodell för fjärrvärme. Därför införs vid årsskiftet en effektbaserad prismodell där den fasta delen kommer att variera med den faktiska effekt man behöver, och den rörliga varierar beroende på om det är sommar eller vinter. Den på kundkollektivet kostnadsneutrala prismodell som nu införs ger en mer rättvis prissättning. I tidigare modell har kunderna betalat efter ett visst abonnemang, oavsett egentligen den effekt som man tagit ut: vissa kunder har alltså tagit ut mer effekt än de betalat för, andra mindre.

– Med den nya, s.k. effektbaserade, prismodellen kommer våra stora kunder få en mer modern, rättvis och dynamisk prissättning. Nu kommer de att betala för den faktiska effekt de behöver, inte efter en schablon. Vi ville ha en modell som gynnar energieffektiviseringar, som vi ser är oerhört viktiga för miljön och våra kunder, säger Jimmy Nilsson, fjärrvärmechef på Trelleborgs Energi.

Modellen baserar sig på fastighetens effektbehov, som bestäms av en normalårskorrigerad temperatur, vilket gör att kunderna kommer att vara mindre utsatta för väderlekssvängningar. Den effektbaserade beräkningen gäller enbart effektkunder, dvs större näringsidkare, fastigheter och företag. Övergången till sommar- och vinterpris på den rörliga delen gäller däremot alla kunder i stadsnätet.

– Vi kommer att övergå till denna modell successivt. Det innebär att allt eftersom avtalen löper ut, kommer kunderna att få denna nya modell. De som berörs av detta kommer att få avisering i god tid innan avtalet löper ut, säger Jimmy Nilsson.

Bolaget kommer också att höja avgifterna med 4 % från och med 1 januari 2023. Orsaken till höjningen är förutom inflationen ökade råvarupriser, elpriser och bränslepriser. Konkret innebär denna höjning en ökad kostnad på ca 850kr/år eller ca 70kr/mån för en villakund (exempelkund med förbrukning på 20 000 kWh) För exakta priser hänvisas till de nya prislistorna som publiceras på hemsidan senast 1 november.