Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Energi – återigen certifierad som Great Place to Work!

För andra året i rad har Trelleborgs Energi certifierat sig som Great Place to Work. Den sammanfattande Great Place to Work Trust Index landade på rekordhöga 85 procent för bolaget – vilket är att jämföra med energibranschens snitt på 56 procent. Särskilt högt hamnade Trelleborgs Energi för parametrarna stolthet och rättvisa.

– Det är ett fantastiskt gott resultat och det värmer i hjärtat. Samtidigt är jag inte helt förvånad, då våra interna medarbetarundersökningar också ger oss en fingervisning att vi är något bra på spåret med vår arbetsplatskultur, säger Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi.

Great Place to Work är världens största arbetsplatsstudie som utvärderar arbetsplatser utifrån hur medarbetare uppfattar arbetsplatsen, ledarskapet och organisationskulturen. De organisationer som uppfyller kraven för en god arbetsplats blir certifierade enligt Great Place to Work. Enkäterna genomförs under september och resultaten kommer en månad senare.

– Certifieringen är det enda officiella erkännandet som helt grundar sig på medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen. Så på så vis är det en rolig utmärkelse. Det ger oss ett kvitto om att vårt tillitsbaserade ledarskap som vi påbörjade arbeta med för två år sedan, fortsatt är en framgång för oss, säger Liridon Kalludra, HR Business Partner för Trelleborgs Energi.

Under året har Trelleborgs Energi fokuserat på att stärka samverkan över avdelningsgränserna, öka gemenskapen, och utökat ledarforum för att ytterligare stärka ledarskapet och kunskapsutbytet i företaget. Förklaringen till den uppåtgående trend över de senaste åren är att bolaget arbetat med medarbetarskap och ledarskapsfrågan kontinuerligt. Arbetet under året har också resulterat i ett för branschen särdeles högt eNPS-värde (employee net promoter score) på +51 (där snittet i Sverige och Norden ligger på +7).

– Trelleborgs Energi har under de sju år jag varit här gått från ett litet nischat bolag till ett bolag med hög och bred kompetens, på flera områden – alltifrån satsningarna på vätgas till utbyggnad av elnät och fjärrvärmenät. I och med att man får vara delaktig i utvecklingen är det både intressant och lärorikt att jobba här. Vi är som en stor familj, säger Ulf Pettersson, driftansvarig på Trelleborgs Energis fjärrvärmeverksamhet.

Den höga delaktigheten speglas också i undersökningen där Trelleborgs Energi särskiljer sig från andra i branschen: alla medarbetare (100 procent) anser att de ges mycket ansvar medan Sverigeindex ligger på 71 procent. Samma särskiljande skillnad finns i området som heter rättvisa, där medarbetarna i Trelleborgs Energi alla anser att man behandlas likvärdigt utifrån såväl ursprung som sexuell läggning (Sverigeindex låg även här kring 70 procent).

– Det otroligt skönt att se att det arbete som läggs på att få en inkluderande arbetsplats verkligen ger utslag. Det är en viktig temperaturmätare för ett bolag, eftersom om man inte har inkludering och acceptans ger det andra negativa effekter, avslutar Liridon Kalludra.

Trelleborgs Energi kommer nu att ingå bland de certifierade bolag som tävlar om att bli Sveriges bästa arbetsplats 2022.