Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterat: drygt sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

Regeringen har beslutat att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Den 20 januari presenterades ersättningsnivåerna på en pressträff.

Elpriskompensationen kommer att utbetalas för tre månader: december 2021, samt januari och februari 2022, retroaktivt till hushåll oberoende av elprisområde. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den lägsta nivån är en förbrukning på 700 kWh och den högsta nivån på förbrukning på 2000 kWh per månad, se nedan tabell för ersättningsnivåer (tabellen anger kompensation per månad). Förslaget beräknas beröra 1,8 miljoner hushåll.

Regeringen ska nu lämna förslaget till omröstning i riksdagen under februari. Om och när beslutet går igenom ska Kammarkollegiet förmedla kompensationen till elnätsbolagen. Därefter sker en utbetalning från elnätsbolagen automatiskt till kunderna som är berättigade till stödet enligt föreslagen trappa.

Vi uppdaterar denna nyhet när det kommer mer information.

På regeringens hemsida kan man läsa om förslaget:

Pressmeddelande från Finansdepartementet och Infrastrukturdepartementet

Frågor och svar elpriskompensation

Förbrukning kWh per månStöd kr per mån
700-899100
900-999200
1000-1099300
1100-1199400
1200-1299500
1300-1399700
1400-1499900
1500-15991100
1600-16991300
1700-17991500
1800-18991700
1900-19991900
över 20002000