Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsvillkor för elnät

Vi tillämpar energibranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av elnät gällande både konsumenter, näringsidkare och högspänning. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med de olika villkoren. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket.

Ändringar i allmänna villkoren

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

De nya villkoren för konsument gäller från och med 20190401. Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts i samtliga villkor. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen. GDPR står för General Data Protection Regulation och är den nya dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter.

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Läs senaste rapporten från 2022 här.