Hoppa till huvudinnehåll

Din elmätare

Trelleborgs Energi läser av elmätaren hemma hos dig minst en gång i månaden med hjälp av fjärravläsning. Tack vare detta blir du fakturerad för din faktiska förbrukning vid varje faktureringstillfälle. De fjärravlästa mätarna gör det lättare att förstå hur vi konsumenter använder vår el. När vi lär oss mer om hur vi förbrukar energi kan vi börja använda den på ett mer effektivt sätt.

Mätarbyte, årsvis

Vi byter ut ca 3 000 elmätare varje år fram till och med 2024. Du kommer bli kontaktad när din mätare inomhus ska bli utbytt. Har du frågor, kontakta kundservice måndag till fredag 08.30-16.30 på telefon 0410-73 38 00 eller via kundservice@trelleborg.se.

Varför behöver man byta mätaren?

Regeringen har beslutat om nya krav på elmätare i syfte att bland annat öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning. Dessutom behöver många av dagens installerade mätare ersättas de närmaste åren eftersom de kommer att ha nått slutet på sin ekonomiska och tekniska livslängd. Alla mätare ska vara utbytta senast i slutet av 2024.

Ska du lämna huset en längre tid?

Stäng inte av strömmen till elmätaren. Vill du slå av strömmen, gör det i proppskåpet inomhus. Du har automatisk avläsning av din elmätare för att du ska få räkningar på exakt den el du förbrukar. För att Trelleborgs Energi ska kunna ha kontakt med din elmätare måste strömmen därför vara påslagen i elskåpet på utsidan av huset.

Detta gäller

Huvudströmbrytaren för mätartavlan ska vara påslagen. Skulle strömmen brytas med huvudströmbrytaren, eller om huvudsäkringen på mätartavlan skruvas ut, rapporteras inte din mätarställning till oss. Vi ser inte vad som händer i nätet och kan då inte upptäcka eventuella avbrott. Mätaren felanmäls och vi skickar ut en montör i onödan.