Hoppa till huvudinnehåll

Elnätsavgifter för säkringskunder

Kostnaden du betalar för elnätet består av tre delar: abonnemangs-avgift, överföringsavgift samt energiskatt. Abonnemangsavgiften är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring. Överföringsavgiften är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar. Energiskatten är en punktskatt som bestäms av riksdagen och tas ut från 2018 av de olika elnätsbolagen i landet.

Elnätsavgifter för hushåll och näringsidkare

Elnätstaxan justeras från 2023-02-01. Avgifter och priser avser områden som omfattas av Trelleborgs Elnäts nätkoncession. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Överföringsavgift

Överföringsavgiften från 1 februari 2023 blir 14,9 öre/kWh (18,6 öre/kWh inkl moms).

Abonnemangsavgift
Priser inkl. moms inom parentes 2023
Lägenhet1 576 kr/år (1 970 kr/år)
16 A3 756 kr/år (4695 kr/år)
20 A4 889 kr/år (6 111 kr/år)
25 A5 867 kr/år (7 334 kr/år)
35 A8 716 kr/år (10 895 kr/år)
50 A13 522 kr/år (16 903 kr/år)
63 A16 803 kr/år (21 003 kr/år)
80 A21 734 kr/år (27 167 kr/år)
100 A27 955 kr/år (34 943 kr/år)
125 A36 126 kr/år (45 158 kr/år)
160 A46 734 kr/år (58 418 kr/år)
200 A60 983 kr/år (76 229 kr/år)

Energiskatt

Kostnaden för energiskatt efter 2023-01-01 är 39,2 öre/kWh (49,0 öre/kWh), enligt direktiv från Riksdagen.

Mer information om energiskatt

Andra avgifter och tjänster
Avgifter och tjänsterKostnad (inklusive 25 % moms)
Inflyttningsavgift (administrativ avgift på första fakturan) 300 kr
Förgävesbesök, om bokad tid inte avbokas eller dagtid beredskap 1 875 kr
Förgävesbesök, beredskap utanför dagtid 2 800 kr
Extra mätare (utöver den som ingår vid anslutning) 3 000 kr
Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang 1 875 kr
Flytt av mätare (befintligt abonnemang) 1 875 kr
Flytt av mätare (inkl. utflytt inifrån byggnad till fasadskåp/kabelmätarskåp, ej medräknat grävarbete) 0 kr (ev grävarbete tillkommer)
Säkringsändring 16-25 A (vid löpande abonnemang) Offert
Säkringsändring 35-63 A (vid löpande abonnemang) Offert
Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis) Offert
Förbrukningsstatistik (utöver normal mätning 1 gång/månad) 250 kr
Leverans av mätvärde (på kundens egen undermätning) 100 kr
Frånkoppling (vid utebliven betalning) 1 200 kr (ingen momspliktig tjänst)
Frånkoppling (på kundens egen begäran) 1 875 kr (fast kostnad löper även under frånkoppling)
Kontrollmätning av mätare 1 875 kr
Kontrollmätning av mätare utförd av ackrediterat kontrollinstitut faktisk kostnad + 10 %
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift 7 250 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader 750 kr
Tillfällig anläggning 80-125 A, engångsavgift 10 000 kr
Tillfällig anläggning 160-200 A, engångsavgift 12 500 kr
Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift efter 12 månader 1 000 kr
Tillfällig anläggning ˃ 200A, engångsavgift Offert