Hoppa till huvudinnehåll

Energiskatt

Energiskatten är en statlig skatt som kunderna betalar via elnätsbolagen. Skattesatsen följer Konsumentprisindex (KPI) och uppdateras varje år.

Vad är energiskatt?

Energiskatten är en statlig punktskatt som tas ut på varje enskild kilowattimme el som du har använt. Det innebär att du kan minska dina kostnader för energiskatt genom att använda mindre el. Punktskatter införs för att till exempel styra konsumtionen för vissa varor eller för att öka statens inkomster.

Från och med 1 januari 2018 betalar du som konsument energiskatten genom elnätsfakturan. Innan dess betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Vi som elnätsföretag fakturerar energiskatten och redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Från och med år 2020 är energiskatten indexerad. Skatten följer därmed det allmänna prisläget genom Konsumentprisindex, KPI. Regeringen fastställer varje år i november nästkommande års skattesats.

Aktuell energiskatt 2022

Riksdagen har beslutat att energiskatten på el för 2022 ska vara 36,0 öre/kWh (45,0 öre/kWh inklusive moms).

Energiskatt för 2023

Energiskatten för 2023 har nu blivit offentliggjord. Som en del i Energiöverkommelsen justerar Riksdagen skattesatsen till 39,2 öre/kWh (49,0 öre/kWh inklusive moms). Justeringen träder i kraft 1 januari 2023. Skatten följer KPI och denna höjning är en direkt följd av den höga inflationen.

Förordning energiskatt 2022