Hoppa till huvudinnehåll

Anslutning av solceller/vind till elnätet

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att ansluta din solcells- eller vindkraftsanläggning. I första steget tar du som kund kontakt med önskad leverantör av solceller eller vindkraftverk. Därefter behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör för inkoppling. Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av auktoriserad elinstallatör.

 1. Vi får din anmälan från elektrikern via föranmälan.nu
  Vi kontrollerar att det går att ansluta anläggningen till elnätet utan vidare åtgärder. Om det krävs åtgärder och/eller du samtidigt vill göra förändringar på din elanläggning tar vi det vidare för projektering samt beräkning av eventuell kostnad.
 2. Om det krävs vidare åtgärder får du en offert av oss
  I de allra flesta fall krävs inga åtgärder i elnätet och inga kostnader förekommer.
  Om anslutningen kräver åtgärder från vår sida, skickar vi en offert till dig. För att gå igång med arbetet behöver vi en signerad offert i retur. Parallellt med detta skickar vi information till elinstallatören för deras del av arbetet.
 3. Genomförande av eventuella åtgärder från vår sida
  Om ändringar behöver göras i elnätet påbörjar vi dessa nu. Arbetet kan bara påbörjas om vi fått en signerad offert i retur.
 4. Elinstallatör meddelar att arbetet är klart
  När vi fått en färdiganmälan från elinstallatören kan vi slutföra arbetet. I färdiganmälan intygar elinstallatören att allt är förberett och utfört enligt givna villkor.
 5. Vår montör slutför arbetet
  När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med din elektriker/kund för eventuellt mätarbyte/besiktning. När det är klart kan du driftsätta din solcellsanläggning.

OBS! Att tänka på innan installation:

Du bör vara medveten om vilken effekt du kan ansluta enligt tabellen nedan. Kontrollera säkringsstorleken på din anläggning innan påskrivet avtal, då det finns begränsningar på maximal effekt utifrån säkring.

Din säkringsstorlek (trefas)Maximal produktionseffekt
16 A11 kW
20 A13,8 kW
25 A17,3 kW
35 A24,2 kW
50 A36,4 kW
63 A43,5 kW

Solcellsintyg

Solcellsintyg är ett dokument som bekräftar att din anläggning är klar för driftsättning. Får du inte det automatiskt, kontakta kundservice.