Detta är ett lavinmeddelande

Här hamnar informationen om vad som har hänt, när det ska åtgärdas och ett fint förlåt från oss. HEJ MARKUS!

Hoppa till huvudinnehåll

Historia

Trelleborg har tidigare haft separata bolag för elnät, fjärrvärme och elhandel. Från årsskiftet 20/21 slogs dessa tre samman i en gemensam organisation, det kommunala bolaget Trelleborgs Energi AB. Fokus ligger på att Trelleborg ska bli Sveriges mest klimatsmarta kommun.

Ett starkare bolag

Energimarknaden utvecklas i snabb takt och våra olika energislag kan inte längre vara frikopplade från varandra. Framtiden är här och vi måste hänga med. För att långsiktigt kunna erbjuda lokalmarknaden en robust, trygg och leveranssäker energiförsörjning – som kan ta in ny teknik och som ger minimal belastning på miljön – krävs ett starkt bolag. Därför genomfördes en sammanslagning så att vi framöver kan erbjuda ett alternativ på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Ett starkare samarbete

Numera är de olika energislagen integrerade i varandra på ett sätt som de inte varit tidigare. Med ett gemensamt bolag uppnår vi viktiga synergieffekter mellan våra olika affärsområden och kan på så sätt skapa bättre lösningar och erbjudanden. Genom bättre samarbeten skapas större värden. Verksamheten i sin helhet utvecklas och blir därmed effektivare och snabbare med bibehållen hög kvalitet i leveranserna.

Växande affärsområden

Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar i elnätet, som slutfördes under 2021. Bland annat byggdes en 130 kV-ledning runt staden. Elnätet står därför väl rustat inför den starka tillväxt man beräknar få i Trelleborg de kommande åren.

Fjärrvärmen har haft en kraftig utveckling sedan starten 2002 och slog under 2022 rekord i nyanslutningar. Elhandel har vi bedrivit sedan 1996 och ca 80 procent av våra 18 000 elnätskunder har valt att köpa sin el av oss.

Vi har också utvecklat ett affärsområde som kallas för energilösningar, där vi erbjuder allt ifrån laddinfrastruktur och energieffektiviseringsprojekt till solceller och vätgas.

Relaterade sidor