Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Trelleborgs Energis målsättning är att leverera hållbara, innovativa och lokala energilösningar för att göra våra kunder till miljöhjältar, våra ägare stolta och Trelleborg till en drivande kraft i klimatomställningen.

Vår verksamhet består av distribution av fossilfri fjärrvärme, försäljning av förnybar och fossilfri el, utveckling av laddinfrastruktur och vätgaslösningar, försäljning av solceller, samt utveckling av en trygg och säker elnätsverksamhet (i dotterbolaget Trelleborgs Elnät).

För en hållbar utveckling

Vi arbetar målmedvetet med och tar ansvar för att driva på klimatomställningen: genom energieffektivisering, mer förnybar kraft lokalt och vätgassatsningar genom hela värdekedjan. Vi kommer att fortsätta det arbetet och växla upp det ytterligare. Det är en hjärtefråga för oss att tänka och agera hållbart i allt — från våra miljövänliga produkter och tjänster, val av lösningar och ansvarsfulla inköp till hur vi arbetar gentemot våra leverantörer.

Vi ser att vi har ett stort ansvar i att hjälpa våra kunder på deras egen hållbarhetsresa. Därför har vi utvecklat tjänster och erbjudanden som medger mätning och styrning – och därmed bättre egen kontroll över energiförbrukningen. Vi vill också vara tydliga och informativa experter, tillgängliga för våra kunder och alla medborgare i Trelleborg, för att öka kunskapen kring energimarknaden.

Blickar vi inåt, har vi alltid satt medarbetarna i centrum; genom öppenhet, respekt och ansvarsfullt beteende gör vi Trelleborgs Energi till ett bolag vi alla trivs på. Med ett eNPS på över 60 vid senaste mätningen i 2023 har i fått ett kvitto på att vår företagskultur är en styrka.

Vår vision är ett energibolag i absolut framkant där vi alla tillsammans får bidra till klimatsmart samhällsnytta. Vill du vara med på den resan eller undrar över något – hör av dig till oss med dina tankar!

Vi finns för dig, dygnet runt

Vi finns nära, är tillgängliga och arbetar varje dag för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra nästan 18 000 kunder. Vi arbetar för ditt och miljöns bästa när det gäller att värma hus och hem, leverera el och ge dig tillgång till de modernaste energilösningarna.

Vinsten går tillbaka till staden

Trelleborgs Energis ägare är Trelleborgs kommun. Därför går vinsten som bolaget gör, tillbaka till trelleborgarna. Årligen återinvesteras miljoner, direkt eller indirekt, i infrastruktur, kultur och annan samhällsnytta för trelleborgarna.

Läs vår senaste Årsredovisning här!

Framtiden

Vår ambition är att Trelleborg ska växa utan att energiförbrukningen ökar. Då räcker det inte med att hushålla med energi, vi måste samtidigt öka tillskottet av förnybar och fossilfri el, samt utveckla nya, effektiva energilösningar. Vi ska fortsätta verka för prisvärda energikostnader i Trelleborg men som energibolag ska vi bidra till att göra Trelleborg till en drivande kraft i klimatomställningen.

Sponsring

För en hållbar samhällsutveckling är det lokala föreningslivet centralt. Därför är det också en hjärtefråga för oss på Trelleborgs Energi. För att säkra ett hållbart perspektiv ska all vår sponsring tydligt kunna kopplas till några av FN:s globala hållbarhetmål. Vi sponsrar löpande föreningar och organisationer – primärt inom barn- och ungdomsverksamheter. Ett bidrag för framtida generationer helt enkelt.