Hoppa till huvudinnehåll

Hur marknadsläget påverkar mig

Det finns faktorer som påverkar marknadsläget som du och jag inte kan påverka. Elmarknaden har sedan invasionen av Ukraina varit extremt instabil, med skenande priser som följd. Det är en faktor som påverkar. Andra faktorer som påverkar är exempelvis hur många kärnkraftsreaktorer som är i drift, begränsningar i överföringen mellan norr och söder, eller vilken väderlek vi har.

Marknadskommentar 2023-02-01

Till följd av en månad med milt väder och mycket nederbörd, så har den nordiska och den europeiska energimarknaden fallit kraftigt. Den hittills uteblivna kalla vintern har inneburit en låg utmatning från de europeiska gaslagren. Detta tillsammans med det milda vädret, nederbörden, utebliven kyla och konsumtionsminskningar gör att mycket av oron i den finansiella elhandeln har minskat och således har priserna fallit kraftigt.

Gaslagernivåerna låg under vecka 5 på ca 73 procent i Europa. Det var väldigt höga nivåer för att vara i starten av februari och det mesta talar för att vi kommer ha goda lagernivåer när vi närmar oss slutet av mars. En del bedömare räknar med en nivå så pass hög som 65 procent i slutet av mars. Med en inmatning runt 10 procentenheter/månad kan lagren vara fyllda redan efter tre till fyra månader. Situationen ser därmed riktigt bra ut inför nästa vinter och en mer stabilare elmarknad under året. Dock finns det fortfarande en oro kring en sen långvarig köldknäpp vilket gör att marknaden för stunden fortfarande är volatil.

Kärnkraftsproduktionen i Norden ligger på 88 procent av installerad effekt. Ringhals 4 är ur drift på grund av tekniska problem och beräknas vara tillbaka den 19 mars. Finska Olkiluoto 3 är stoppad för tillfället och testproduktion förväntas starta den 6 februari och kommersiell drift förväntas starta den 10 mars.

Hydrobalansen för Norden har förbättrats något och ligger nu på -6,5TWh jämfört normalen. Fram till och med vecka 50 var underskottet -15,5 TWh jämfört normalen. Det är norska magasin och snönivåer som har fått det mesta av nederbörden. Detta har självklart också haft inverkan på de fallande priserna.