Detta är ett lavinmeddelande

Här hamnar informationen om vad som har hänt, när det ska åtgärdas och ett fint förlåt från oss. HEJ MARKUS!

Hoppa till huvudinnehåll

Förstå din faktura

Genom att klicka på de blå rubrikerna till höger, ser du förklaringen för respektive punkt i fakturabilden som du ser till vänster.

 • 1. Kontaktuppgifter till oss

  Här ser du våra kontaktuppgifter och öppettider om du behöver komma i kontakt med oss på Trelleborgs Energi.

 • 2. Information om fakturan

  Fakturadatumet är det datum vi skrev ut din faktura.

  Faktura/OCR-nummer är det unika nummer som fakturan har och du anger till din bank vid betalning.

  Kundnummer är ditt och det uppger du vid kontakt med oss eller vid inloggning till Mina sidor.

 • 3. Anläggningsinformation

  Anläggningsinformation visar den specifika anläggningen som du betalar för. Har du mer än en anläggning, har de olika anläggningsinformation.

  Anl id (anläggningsID) är en unik 18-siffrig kod för din anläggning. Den används när du förnyar ditt elavtal eller vid byte av elhandelsbolag.

  Områdesid är nätområdet där du får din el ifrån. Förkortningen är alltså nätområdets namnförkortning och används tillsammans med anläggningsID vid förändringar av elhandelsbolag. I vårt elnät används områdesID TBG.

 • 4. Totalkostnad

  Här ser du en samlad information kring din totalkostnad för det du köper av oss för den aktuella perioden för fakturan. Elnät, elhandel och fjärrvärme är de poster du kan ha på din faktura.

 • 5. BIC / IBAN

  Dessa uppgifter är till din bank om du betalar från utlandet.

 • 6. Oss tillhanda / Att betala

  Här ser du när din betalning senast måste vara oss tillhanda, det vill säga fakturans förfallodatum. Att betala anger det belopp du ska betala in. Tänk på att betala i tid för att slippa betalningspåminnelser som kan innebära onödiga extrakostnader.

 • 7. OCR-nummer

  Detta nummer används för att identifiera din betalning. Det är viktigt att du anger rätt OCR-nummer. OCR-nummer är samma som ditt fakturanummer.

  Tips! Vill du slippa knappa in OCR-nummer, ansök om e-faktura eller autogiro, vilket du gör via din internetbank.

 • 8. Mätarnummer

  Detta nummer anger mätarens identitet och finns angiven på din mätare tillhörande din anläggning.

 • 9. Ställning och förbrukning

  På din anläggning finns en apparat som mäter din förbrukning och visar föregående månads och nuvarande månads mätarställning. Vi har automatisk fjärravläsning på alla våra elmätare.

 • 10. Förbrukning

  Här ser du hur mycket du el förbrukat under fakturaperioden.

 • 11. Avstämd period - Elnät

  Det här är den säkringsabonnemang du abonnerar på. Här redovisas också energiskatt och överföringsavgift.

 • 12. Avstämd period - Mikroproduktion

  Denna information gäller om du säljer din överskottsel vid produktion från sol och vind till oss.

 • 13. Avstämd period - Elhandel

  Om du köper el från Trelleborgs Energi, ser du här hur mycket du förbrukat och vad du ska betala. Här redovisas också energiskatt och överföringsavgift.

 • 13. Rubriker för denna sida

  Vad behöver vi komplettera med för denna sida?