Hoppa till huvudinnehåll

Elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Elområden i Sverige

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in landet i fyra elområden. Syftet med uppdelningen var att ge en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för en bättre elbalans, dvs att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor och riskera underskott.

Olika prisområden

Elområdena kan ha olika priser vid olika tillfällen. Priset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Priserna varierar därför mellan både elområdena och elhandlarna. I och med att Sverige är en del av det europeiska elnätet, påverkas våra inhemska priser av Europas energipriser också.

Elområde Malmö

Trelleborg tillhör elområde Malmö (SE4) och våra priser följer prisutvecklingen inom området som sträcker sig ungefär från Varberg till Oskarshamn och söderut.

Elområden

Fotograf: Karta hämtad från ystad.se