Hoppa till huvudinnehåll

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att använda den energi som behövs så effektivt som möjligt och på så sätt minska miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna för energin minskar. Den energi som inte spills bort kan användas av någon annan samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Framtida energiomställning

Energieffektivisering  kommer att vara en viktig del i Sveriges energiomställning för att 2045 vara världens första fossilbränsle fria välfärdssamhälle. Regeringen har beslutat att ansluta sig till Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling i vilket energieffektiviseringen är en hörnsten i delmål 7 ’Hållbar energi för alla’. Trelleborgs Energi ska vara med och bidra till att detta blir verklighet.

Energieffektivisera med oss!

I klimatomställningen är en viktig del att hushålla med naturresurser och energin som produceras. Vi kan hjälpa dig som fastighetsägare och företag att ha uppsikt över er energiförbrukning och inte köpa mer el än ni behöver. Genom att kombinera resurseffektiva energilösningar, fossilfri el och energieffektiviseringsåtgärder tar vi ansvar för framtiden och hjälper dig som kund att göra detsamma.

Här ger vi dig förslag på hur du kan energieffektivisera ditt företag.

Energi- och klimatrådgivning

Få hjälp att minska din energianvändning och sänk dina energikostnader samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. Vi erbjuder kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och föreningar. Du kan få hjälp med att gå igenom din energisituation och få tips och förslag till energieffektivisering. Du kan också få hjälp med dina funderingar kring hur du använder mer förnybar energi och på så sätt minskar din klimatpåverkan ännu mer.

Du kan prata med oss om bland annat belysning, elektronik, uppvärmning, solceller, isolering, fönster och transporter. Vi kan hjälpa dig se över nuvarande förbrukning och ge råd om framtida investeringar.

Har du ett företag kan få tips och råd om hur du kan arbeta systematiskt med energiuppföljning och åtgärder för att minska din energianvändning i verksamheten.

Ta hjälp av vår energirådgivare, för tips och förslag anpassat efter dina behov och möjligheter.